Hoe doe ik een sloopmelding?

Als u een pand of object, gebouwd voor 1994, gedeeltelijk of geheel wilt slopen moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Wanneer u asbest wilt laten verwijderen, moet u dat altijd minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden melden bij uw gemeente (meldingsplicht). De sloopmelding wordt gedaan via de website Omgevingsloket online, waarbij u kunt inloggen met eHerkenning niveau 2. U kunt het formulier online invullen en indienen bij de gemeente, maar het is ook mogelijk het formulier te printen en op te sturen naar de gemeente.

U kunt de melding ook laten uitvoeren door het Asbest Assist B.V. Als opdrachtgever blijft u voor de gemeente wel verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

Op de website Omgevingsloket online kunt u ook controleren of u kunt volstaan met het doen van alleen een melding. In sommige gevallen is voor het slopen van een pand een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen als ik asbest wil laten verwijderen?

Wanneer u een vermoeden heeft van asbesthoudend materiaal in uw pand en het bouwjaar ligt voor 1994, dan laat u een inventarisatie doen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Afhankelijk van de uitslag van deze inventarisatie kunt u het asbesthoudende materiaal laten verwijderen door een asbestverwijderingsbedrijf. Asbest-Assist heeft alle benodigde kennis en certificaten om, samen met u, de verwijdering tot een goed einde te brengen.

U doet minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden een sloopmelding via het Omgevingsloket online. Dit kunt u ook  aan ons uitbesteden. Voor de gemeente wel verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

Waar vind ik een asbestinventarisatiebedrijf?

Wilt u weten of en op welke plaatsen asbesthoudend materiaal is verwerkt in uw pand? Neem dan contact op met een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. U vindt deze bedrijven op www.ascert.nl. Dit kan Asbest-Assist uiteraard ook voor u regelen.

Hoe kom ik erachter of een bepaald product asbesthoudend is?

De enige manier om met zekerheid vast te kunnen stellen of een product asbesthoudend is, is met een materiaalanalyse door een laboratorium. Iedereen kan hiervoor een deskundig adviesbureau of een geaccrediteerd laboratorium inschakelen. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Heeft u hier toch nog vragen over, bel dan op 0348-688018

Waar is asbest toegepast?

Geschat wordt dat 80 procent van alle asbest is toegepast in de bouw en verreweg het meeste in de vorm van asbestcementproducten. Ongeveer 75 procent van de asbestcement golfplaten is toegepast in de agrarische sector. Buiten de bouw is asbest toegepast in remvoeringen en koppelingsplaten van auto’s, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, consumentenproducten enz..

Wat zijn de risico’s van asbest?

Asbestvezels die in de lucht zweven kunnen na inademen diep in de longen doordringen.

Deze asbestvezels kunnen, vele jaren na inademing, asbestose, slokdarmkanker, longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. De kans om kanker te krijgen door asbest wordt vooral bepaald door de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd. Het grootste risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vroeger veelvuldig plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd. Ook nu kan dit nog voorkomen bij o.a. bouw-, sloop-  en schilderwerk door zowel professionals als doe-het-zelvers, als gevolg van onbekendheid of onvoldoende bescherming.

Als het asbesthoudende materiaal nog gaaf en onbeschadigd is, is er weinig gevaar. Maar bij beschadigde platen of het ondeskundig verwijderen en/of bewerken van onbeschadigde platen (zoals bijvoorbeeld boren, zagen of reinigen met een hogedrukspuit) kunnen asbestvezels vrijkomen. De vezels zijn onzichtbaar voor het blote oog en het dragen van een eenvoudig mondkapje is niet voldoende om u te beschermen. 

Wat zijn de eigenschappen van asbest?

Asbest bestaat uit vezels die zich kenmerken door een zeer grote trekvastheid, slijtvastheid en stijfheid. De bekendste eigenschap van asbestvezels is dat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen. Vooral vanwege die eigenschap is asbest op grote schaal toegepast als brandwerend materiaal in de bouw en in bijvoorbeeld rem- en frictiematerialen. 

Welke soorten asbest zijn er?

Er bestaan twee soorten asbest: spiraalvormige of serpentijn asbest en rechte of amfibool asbest.

Serpentijn asbest heeft een spiraalvormige structuur met holle vezels. Het materiaal is goed te bewerken en kan gebruikt worden voor uiteenlopende toepassingen. Chrysotiel (witte asbest) is serpentijn asbest en komt voor in ongeveer 90% van de asbesthoudende producten.

Amfibool asbest bestaat uit rechte naaldachtige vezels. Hierin worden diverse soorten onderscheiden, waarvan er in Nederland twee regelmatig zijn toegepast, namelijk Amosiet (bruine asbest) en Crocidoliet (blauwe asbest). 

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is veel toegepast in de bouw, tot ver in de jaren ’80. Het materiaal heeft goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend, niet-geleidend en het was goedkoop. In Nederland is ruim 80% van het geïmporteerde asbest verwerkt tot asbestcementproducten (zoals golfplaten en waterleidingbuizen). Het grootste deel van deze producten is verwerkt in gebouwen en als daken op schuren, met name in de agrarische sector.

Het beroepsmatig verwerken en bewerken van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden in Nederland. Sinds 1 januari 2005 geldt een Europees asbestverbod, waardoor het produceren en op de markt brengen van asbesthoudend materiaal is verboden.  

Bel me terug

Bel me terug