Certificering asbest

Bij het saneren van gevaarlijke stoffen als asbest en Chroom 6, draait alles om veiligheid. Veiligheid voor onze mensen die ermee werken en veiligheid voor de omgeving waarin ze werken. Bij Asbest Assist zijn al onze professionals opgeleid om hun werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te voeren. Als organisatie hebben we onszelf verplicht om naast het Procescertificaat Asbestverwijdering ons ook VCA** te certificeren en het ISO 9001 certificaat te halen. Deze certificaten worden jaarlijks getoetst en periodiek aan een externe audit onderworpen.

Procescertificaat Asbestverwijdering (SC-530)

Het Procescertificaat Asbestverwijdering (voorheen SC 530) is het officiële certificaat voor asbestsaneerders. Hierin staan de richtlijnen beschreven welke stappen we in het saneringsproces ondernemen, hoe we onze mensen opleiden en hoe we de kwaliteit borgen. Een certificerende instelling toetst of we hieraan voldoen.

VCA**

VCA staat voor Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers. Het doel van VCA* is om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker in kaart te brengen én te beheersen. VCA** (dus met twee sterren) richt zich ook op de manier waarop we deze zaken hebben vastgelegd. Dit gaat dus verder dan alleen veiligheid op de werkvloer.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij gebruiken ISO 9001 om te beoordelen of we als organisatie in staat zijn om te voldoen aan de eisen van de wetgever en van de klant. Het houdt onszelf scherp. Om het allemaal wat eenvoudiger te houden, zeggen we over ISO 9001 dat het hierop neerkomt: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs dat.

Bel me terug

Bel me terug