Verbod op asbestdaken

Sinds 1993 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken in de bouw. In de jaren daarvoor werd asbest op grote schaal gebruikt, vooral in de productie van golfplaatdaken van schuren in de agrarische sector. Anno 2016 is er nog 130 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland te vinde
Read More

8 weken kolommen saneren in school

Na de kerstvakantie is Asbest-Assist het nieuwe jaar onder andere begonnen met het saneren van asbesthoudende kolommen in een school. Met hout, nylondraad en folie worden eerst grote foliewanden gemaakt die het containment vormen. Nadat alle sluizen en apparatuur is aangesloten kan de
Read More
Contact