Asbestsanering Asbest-Assist

Sanctiemaatregelen asbestovertreding

Sanctiemaatregelen zware of ernstige asbestovertredingen openbaar Op 17 juli 2014 is de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware en ernstige asbestovertredingen’ in de Staatscourant gepubliceerd. De beleidsregel vormt de juridische uitwerking voor de openbaarmaking van
Read More
Contact