Chroom 6 sanering

Er wordt steeds meer bekend over de gevaren van chroom 6, ook wel aangeduid als chroom VI. Enkele jaren geleden kwam deze stof voor het eerst uitgebreid in het nieuws omdat mensen eraan waren blootgesteld bij het schuren van treinstellen. Sindsdien zijn er steeds meer berichten in de media verschenen over de nadelige gevolgen voor de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan chroom 6.

Wat is chroom-6

Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide is een hexavalent oxide van chroom en de watervrije vorm of anhydride van chroomzuur. Het is een donkerrode vaste stof, die goed oplost in water en daarin een sterk zuur vormt.

Anders gezegd: chroom-6 zit in natuurlijke mineralen. Chroom-6 wordt ook kunstmatig door mensen gemaakt en verwerkt vanwege de roestwerende eigenschap.

Waarom is chroom-6 gevaarlijk

Het Ministerie van SZW schijft zelf het volgende: bij werkzaamheden aan chroom-houdende metalen of chroom-houdende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6. Dit kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren. Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom-6 is het zeer belangrijk dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk.

Waar vind je chroom-6

Chroom-6 is vooral gebruikt op locaties waar staal vanwege de omstandigheden beschermd moest worden tegen corrosie. Het is bijvoorbeeld veelvuldig toegepast rondom het treinperron en op treinstellen, op installaties en voertuigen van Defensie, maar ook in het openbaar op lantaarnpalen en bruggen. Chroom-6 is niet gevaarlijk zolang het zit opgesloten in de verf. Pas wanneer het materiaal wordt bewerkt door het bijvoorbeeld op te schuren, komt stof vrij wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Sanering van chroom-6

Er is nog geen duidelijke wet- en regelgeving opgesteld over chroom-6. Bij Asbest Assist houden we bij chroom-6 sanering dezelfde werkwijze aan als bij het saneren van asbest. Dat betekent dat we zorgen voor een veilige werkwijze voor alle betrokkenen en de omgeving. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Sanering met behulp van een containment (de welbekende tent) die op onderdruk wordt gebracht
  • Werknemers worden beschermd door gebruik van onafhankelijke adem-lucht en beschermende luchtdichte kleding
  • Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het containment nauwkeurig gereinigd
  • Ten slotte wordt de ruimte door een onafhankelijk laboratorium, gespecialiseerd in chroom 6, geïnspecteerd en vrijgegeven.

Bel me terug

Bel me terug