Asbestsanering

Zodra u aan de slag wilt met asbest, komt er van alles op u af. Boven op alle werkzaamheden krijgt u te maken met veiligheid, gezondheidsrisico’s, wet- en regelgeving, kosten en subsidies, administratie en documentatie. Voor ons is dat dagelijks werk, maar voor u kan het een enorme berg zijn waar u tegenop ziet. Niet nodig. We helpen u graag volgens een bewezen stappenplan dat we altijd bij asbestsanering toepassen.

Stap 1: signaleren

U weet of vermoedt dat er asbest in uw gebouw of constructie aanwezig is. Asbest is vooral toegepast in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot 1993. Daarbij zijn asbesthoudende materialen vaak te herkennen aan een honingraatstructuur in het materiaal en een vezelachtige structuur op het breukvlak. Om u te helpen waar u mogelijk asbest kunt vinden, heeft Asbest Assist een asbest modelwoning ontwikkeld, waarop duidelijk is aangegeven waar je asbest kunt vinden. Bekijk de asbest modelwoning hier.

Stap 2: registratie LAVS

Sinds 1 maart 2017 is het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht voor asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het LAVS is een webapplicatie waarmee de asbestgegevens in elke fase van asbestverwijdering  -vanaf inventarisatie tot en met stort – worden bijgehouden. LAVS heeft als doel:

  • Vergroten van de transparantie en veiligheid binnen de asbestbranche
  • Vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures
  • Beperken van de administratieve lasten voor alle betrokken partijen

Via de website van het LAVS is het mogelijk om sneller en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te krijgen. Het LAVS helpt bovendien de betrokken partijen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Via het LAVS worden de verplichte meldingen (zoals de sloopmelding en de startmelding) automatisch verstuurd naar de betreffende handhavende instanties. Het maakt de uitwisseling van informatie tussen partijen in de hele asbestketen eenvoudiger. Dit voorkomt incidenten en bevordert veilig werken.

Stap 3: asbestinventarisatie

Als u een situatie aantreft waarbij u de aanwezigheid van asbest vermoedt en dat wilt laten verwijderen, dan moet er een asbestinventarisatierapport worden opgesteld. Het inventariseren van gebouwen wordt door onafhankelijke gecertificeerde bedrijven gedaan (en dus niet door een asbestsaneerder). Deze asbestinventarisatie specialist neemt monsters van asbestverdachte toepassingen en laat deze analyseren in een laboratorium. Aan de hand van de resultaten stelt het bureau een officieel rapport op met de bevindingen. Hierin staat onder meer tot welke risicoklasse de asbestbron behoort. Hoe hoger de risicoklasse (SMART 1 t/m 4), hoe meer veiligheidsmaatregelen we moeten nemen bij het verwijderen. Asbest Assist kan u helpen met het verkrijgen van een asbestinventarisatierapport en uitleggen welke maatregelen bij de verschillende risicoklassen horen.

Stap 4: sloopmelding

Voor het verwijderen van asbest is toestemming van de gemeente nodig. Met het bouwbesluit van 2012 is de sloopvergunning voor het verwijderen van asbest vervangen door een sloopmelding. Deze sloopmelding is online te doen via het digitale omgevingsloket. Bij de informatie die hier wordt ingevuld moet ook het asbestinventarisatierapport en een werkplan conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering worden aangeleverd. Vier weken na de melding mag de sanering starten. Voor leegstaande woningen en situaties waarbij het gebruiksgenot wordt belemmerd, geldt een termijn van vijf werkdagen. Asbest Assist kan de melding met de noodzakelijk stukken voor u verzorgen. Dat heeft onder meer als voordeel dat er geen tijd verloren gaat, doordat Asbest Assist ervoor zorgt dat deze melding in één keer goed wordt ingediend.

Stap 5: asbestsanering

Zodra het asbestinventarisatierapport en de sloopmelding in orde zijn, kunnen we beginnen met de asbestsanering. Asbest Assist voert de saneringen adequaat en volledig volgens de geldende wet- en regelgeving uit. Dit betekent onder meer dat de bekende “mannen in witte pakken” aan het werk gaan en dat zij (inclusief het vrijkomende materiaal) het gebied of de ruimte waarin de asbestsanering plaatsvindt, alleen mogen verlaten na een speciale doucheprocedure.

Stap 6: vrijgave en oplevering

Zodra de saneringswerkzaamheden klaar zijn, wordt het werk gecontroleerd door een geaccrediteerd laboratorium conform de NEN2990. Als het werk goed is bevonden, wordt hier een vrijgavecertificaat voor uitgegeven en kunnen we alles afbreken en opruimen. Dit vrijgavecertificaat kunt u, samen met een stortbewijs van een erkende stortplaats waar het asbest is gestort, inleveren bij de gemeente als bewijs dat het asbest volgens de geldende wet- en regelgeving is verwijderd. Ook zorgen we ervoor dat de registratie in LAVS zorgvuldig wordt afgerond.

Stap 0: Bel Asbest Assist

Voor u begint, kunt u ons al bellen. Asbest Assist kan u het traject volledig uit handen nemen. Als u het vermoeden heeft dat er asbest in uw opstal aanwezig is, kunnen wij voor u de inventarisatie regelen, de sloopmelding doen en de asbestverwijdering uitvoeren. Vanzelfsprekend zorgen we van tevoren voor een duidelijke offerte en planning. Als alles klaar is, krijgt u van ons netjes de stort- en transportbonnen en de vrijgavecertificaten.

Wilt u meer informatie over het asbestsanerings-traject of vrijblijvend praten over de verschillende mogelijkheden, dan kunt u altijd bellen met: 0348 688 018. U kunt ook het contactformulier invullen, dan nemen wij contact met u op.

Bel me terug

Bel me terug