Asbest herkennen

Asbest is voor 1994 in veel verschillende producten in woningen gebruikt. Het herkennen van asbestverdachte materialen is niet altijd even gemakkelijk.

Om deze reden zijn is het altijd verstandig om dit te laten onderzoeken door daartoe gecertificeerd bedrijf. De deskundig inventariseerder asbest (DIA) kan u meestal, na een locatiebezoek, vertellen of een materiaal asbestverdacht is. Echter kan pas na monstername en een analyse, door een daartoe geaccrediteerd laboratorium, uitsluitsel worden gegeven of het daadwerkelijk om asbest gaat.

De reden dat het lastig te herkennen is komt met name omdat meer dan 3.500 materialen bekend zijn waarin asbest is toegepast.

Toch zijn er een aantal punten waaraan je asbesthoudende toepassingen kan herkennen en een goede eerste indicatie kunnen geven of je met asbest te maken.

We weten dat asbest tot 1994 veel gebruikt in gebouwen en woningen. Daarom kan het productiejaar van de toepassing enige helderheid bieden. Hieronder een aantal voorbeelden:

Hechtgebonden asbest: Als we praten over hechtgebonden toepassingen denk hierbij dan aan de welbekende golfplaten op de schuur of een rioleringspijp in de kruipruimte maar ook een vensterbank of gevelplaat hoort hier bij. Een groot deel van de 3.500 toepassingen is dan ook hechtgebonden. In 1993 is de verkoop en beroepsmatige toepassing hiervan verboden.

Niet-hechtgebonden asbest: Denk bij niet-hechtgebonden toepassingen aan bijvoorbeeld de brandwerende beplatingen in de CV-ruimte en/of garages. De onderlagen van vinylzeilen vallen ook onder deze groep. Maar ook verweerde materialen kunnen door de boven genoemde DIA als niet-hechtgebonden worden aangemerkt. Sinds 1983 is de verkoop van niet-hechtbonden asbest verboden.

Spuitasbest: Spuitasbest betreft ook een niet-hechtgebonden en toepassing en werd in de jaren ‘50 en ‘60 veel gebruikt als brandwerende laag in gebouwen en installaties, bijvoorbeeld rondom dragende staalconstructies.Spuitasbest mag sinds 1978 niet meer worden toegepast.

Ten tweede kunt u ook letten op de bekende honingraat/ gewafelde structuur. De meeste materialen in asbestcement hebben deze herkenbare structuur. Echter zijn deze vaak niet vanaf de zichtzijde te zien.

Tevens kunt u kijken naar de voormalige producenten van asbesthoudende toepassingen. Sinds de jaren ‘80 zijn zij begonnen met de productie van niet-asbesthoudende toepassingen. Deze kan je herkennen aan bijvoorbeeld de vermelding ‘NT’ (New Technology).

Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 0348-688018

Bel me terug

Bel me terug